Výsadbou exotických ovocných stromů je možné si nejen dopřát nové chutÄ› ovoce, ale zároveň pÅ™idat zahradÄ› estetickou pÅ™itažlivost. Je pravdou, že mnohé z vysázených stromků vyžaduje v poÄátku vÄ›tší péÄi. Jak pravidelnou zálivkou, tak umístÄ›ním. VÄ›tÅ¡inu z nich je potÅ™eba pÄ›stovat na jižní stranÄ› domu. S dostatkem sluneÄního svitu. Který je důležitým prvkem pÅ™i dozrávání exotického ovoce. Mango je jedním z nejoblíbenÄ›jších a v souÄasné dobÄ› už ho lze zahlédnout v mnoha zahradách. Pro svoji sladkou chuÅ¥ je milováno pÅ™edevším dÄ›tmi. Tím, že je velmi nároÄné na teplo a svÄ›tlo, velkou výhodou jsou zimní zahrady, do kterých je možné stromek v nádobÄ› na  zimu pÅ™emístit.

Zahrada

Papaya je pro svůj exotický vzhled Äasto do zahrad vysazována coby okrasná dÅ™evina. Rychle roste a rovněž na první úrodu chutných plodů se neÄeká dlouho. Pro svůj růst potÅ™ebuje bÄ›hem letních mÄ›síců vydatnou zálivku. V zimÄ› staÄí zalévat obÄas. StejnÄ› tak Litchi. Které se pÅ™i dobré péÄí už bÄ›hem první sezony stává ozdobou zahrady. Pro svůj růst je nutné ji pÄ›stovat v dobÅ™e prohnojené a hlavnÄ› propustné půdÄ›. A ohlídat, aby nebyla dlouhodobÄ› promokÅ™ená. Plody mají sladkou a příjemnÄ› osvěžující chuÅ¥. Které je možné bÄ›hem léta pÅ™idávat, vzhledem k rychlému zrání plodů, do zmrzliny Äi do ovocných pohárů.

První úroda

PÅ™estože ovoce Karamboly – Äínské hvÄ›zdice, pochází z Asie, je možné ho vypÄ›stovat i na naÅ¡ich zahradách. Poznávacím znamením tohoto stromu jsou jasnÄ› růžové kvÄ›ty, působící na kolemjdoucí lákavým dojmem. A žluté kÅ™upavé ovoce, které si celá rodina oblíbí už po první sklizni. Ozdobou každé zahrady je rovněž Kumquat, který je podobný mandarince. A to nejen vzhledem. Ale i chutí plodů. Silná vůnÄ› kvÄ›tů je odliÅ¡uje od okolních stromů. A mnohdy jsou jimi zdobeny i kytice do domácích váz. Rambutan je další možností, jak pÅ™enést do zahrady kus exotiky. Tento strom má rád hodnÄ› slunce. A pokud se mu ho dostane, odmÄ›ní se chuÅ¥ovÄ› výrazným ovocem.

Back To Top