Internet se dnes stal běžnou souÄástí naÅ¡ich životů. Používají jej již i dÄ›ti, a mnohdy se bez nÄ›j neobejdeme pÅ™i zamÄ›stnání Äi pÅ™i studiu. Najdeme zde vÅ¡e, co potÅ™ebujeme, a můžeme díky nÄ›mu komunikovat v reálném Äase i s lidmi na druhém konci svÄ›ta. OvÅ¡em, jak už to tak bývá, i s internetem se pojí nÄ›kolik pojmů, které laikům příliÅ¡ mnoho neÅ™eknou, pÅ™esto jsou vÅ¡ak pomÄ›rnÄ› důležité.

 

Jedním z nich je algoritmus. Na tento pojem narazil prakticky každý, kdo nÄ›kdy po síti brouzdal, avÅ¡ak vÄ›tÅ¡ina z nás neví, co pÅ™esnÄ› si pod ním pÅ™edstavit. Máme jen jakési tuÅ¡ení, že by to mohlo souviset s reklamou, ale jakým způsobem, to už je záhada. Ve skuteÄnosti je přítomný vÅ¡ude a využíváme jej každý den, aniž bychom o tom vÄ›dÄ›li.

 

webové stránky sbírají naše data

 

StruÄnÄ› Å™eÄeno, internet, Äi spíše jednotlivé webové stránky, jsou naprogramovány tak, aby nám nabízely obsah podle toho, co vyhledáváme. Pokud například na YouTube sledujeme videa koÄek, pak nám jich bude doporuÄováno stále víc a víc. To platí i o každém jiném tématu.

 

PodobnÄ› je tomu i na sociálních sítích, kdy jsou nám nabízeny skupiny, které by nás mohly zajímat, podle toho, s kým konkrétnÄ› reagujeme a jakých skupin jsme již Äleny. JistÄ›, na první pohled to vypadá užiteÄnÄ›, avÅ¡ak má to i své stinné stránky.

 

algoritmus internetu funguje

 

Tou první je fakt, že aby tento systém mohl fungovat, musí o nás provozovatelé jednotlivých webů sbírat data. To znamená, že vědí, jaké jsou zájmy konkrétního uživatele a co sleduje. A to o nás může prozradit více, než bychom si mohli myslet.

 

Dále je zde skuteÄnost, že se v podstatÄ› díky tomu vyfiltruje opaÄný názor. Jsme tedy stále více a více utvrzováni v tom svém, aÄkoliv je prokázáno, že je mylný. Typickým příkladem může být teorie placaté ZemÄ›.

 

Proto bychom na to měli dávat pozor, především tam, kde jsme jako uživatelé přihlášeni. Naše data totiž nejsou tak chráněna, jak bychom si mohli myslet.

Back To Top