Egyptské pyramidy patří k jedinému ze sedmi divů světa, který se dochoval do dnešních dnů. Pravdou však je, že podobné struktury najdeme například i v Jižní Americe, případně některých dalších oblastech.

 

To, ve spojitosti s pÅ™esností jejich konstrukce vyvolává dohady o tom, jak byly vlastnÄ› postaveny. Jednou z hypotéz, která je v jistých kruzích pomÄ›rnÄ› rozšířená, je to, že je postavili buÄ mimozemÅ¡Å¥ané, nebo lidé s pomocí mimozemských technologií.

 

Jedním z důkazů má být údajnÄ› například synchronizace egyptských pyramid s hvÄ›zdami Orionova pásu. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, v dobÄ›, kdy byly postaveny, se nacházely přímo pod onÄ›mi hvÄ›zdami. NehledÄ› také na fakt, že jsou situovány pÅ™esnÄ› ve smÄ›ru svÄ›tových stran a jejich kamenné bloky k sobÄ› pÅ™iléhají tak tÄ›snÄ›, že mezi nimi neprojde ani žiletka.

 

pyramidy v EgyptÄ›

 

Dále je tu také fakt, že se v jejich chodbách nenašly žádné stopy po kouři, který by zde nutně musel být, kdyby si lidé při stavbě svítili například pochodněmi. Nikde však žádné nenajdeme, což ještě přidává příznivcům těchto teorií. Nebo ne?

 

Ve skuteÄnosti jsou zde pomÄ›rnÄ› jednoduchá vysvÄ›tlení. To, že egyptské pyramidy leží pod Orionovým pásem, není pravda. ZvláštÄ› když vezmeme v úvahu, že například na rozdíl od polárky Äi jižního kříže je Orion „putující“ souhvÄ›zdí, tedy mÄ›ní své postavení na nebi v průbÄ›hu roku.

 

pyramida v jižní Americe

 

Ona orientace vůÄi svÄ›tovým stranám také není stoprocentnÄ› pÅ™esná, nehledÄ› na to, že lidé je již tehdy dokázali velmi snadno urÄovat podle Slunce Äi hvÄ›zd. A vzhledem k tomu, že se jednalo o důležité stavby, je pochopitelné, že takto byly orientovány.

 

V neposlední Å™adÄ› absence stop po kouÅ™i nemusí nutnÄ› znamenat elektÅ™inu Äi jiný moderní svÄ›telný zdroj. Již tehdy totiž lidé znali například olejové lampy, které v podstatÄ› vůbec nekouří, a které byly pro podobnou práci ideální.

 

Pro vysvětlení, jak byly postaveny, tedy mimozemšťané nejsou potřeba. Lidé zkrátka byli vždy vynalézaví, a to platilo před tisíci let stejně jako dnes.

Back To Top