Zaslechli jste nÄ›kdy o krabiÄkování? V poslední dobÄ› se stává Äím dál vÄ›tším „trendem“ a vrací se zpÄ›t. HodnÄ› lidí krabiÄkování využívá k tomu, aby uspoÅ™ili svůj Äas a taky i trochu peníze. KrabiÄkování se totiž týká jídla. Pro ty, co jeÅ¡tÄ› stále neví, o co jde – krabiÄkování je vaÅ™ení jídla na více dnů. VÅ¡echno uvaÅ™ené jídlo si dáte buÄ do plastových, nebo sklenÄ›ných krabiÄek (navaÅ™it můžete na jeden, dva, tÅ™i, nebo i více dnů dopÅ™edu), záleží na vás. Já už jsem krabiÄkování nÄ›kolikrát zkouÅ¡ela. A i když jsem si popravdÄ› myslela, že mÄ› nenadchne, tak opak byl pravdou.

s

Nadchlo mÄ› tak, že jsem zaÄala krabiÄkování dÄ›lat každý týden a nejenom, že tak uspořím svůj Äas na nÄ›co jiného (například na svoje koníÄky, nebo rodinu), ale taky to ani neleze až tak moc do penÄ›z, jako kdybyste každý den vyvaÅ™ovali jiné jídlo. SamozÅ™ejmÄ›, že ale tenhle styl vaÅ™ení na nÄ›kolik dnů dopÅ™edu nebude pro každého. Najdou se tÅ™eba i tací, kteří si nedokážou pÅ™edstavit jíst tÅ™eba na svaÄinu, obÄ›d, snídani i veÄeÅ™i jiné jídlo. To je ale v pořádku. Každý má jiné chutÄ›, preference a každému vyhovuje nÄ›co jiného. A právÄ› v tom to kouzlo spoÄívá. Kdybychom byli vÅ¡ichni stejní, tak to pÅ™ece na tom svÄ›tÄ› bude docela nuda, ne?

sd

Já si to alespoň myslím. Jídlo je samo o sobÄ› důležitá souÄást života. A pokud si vaÅ™ení dopÅ™edu naplánujeme a udÄ›láme to, na co máme chuÅ¥, vyplatí se to daleko více, než vymýšlet každý den nová a nová jídla. Alespoň tohle je můj názor, ale každý může mít samozÅ™ejmÄ› jiný. Když ale vidím vÅ¡echno to jídlo v tÄ›ch krabiÄkách vždycky nádhernÄ› nachystané, vždycky si říkám, že je to jako z nÄ›jaké restaurace. Poslední dobou jsem se „rozvaÅ™ila“ a kupodivu mÄ› to zaÄalo straÅ¡nÄ› moc bavit, sama jsem z toho nadÅ¡ená a zároveň pÅ™ekvapená, jak mÄ› nakonec vaÅ™ení chytlo. Tak to zkuste také a uvidíte!

Back To Top