Já si myslím, že informaÄní technologie je opravdu nÄ›co, co využije každý ÄlovÄ›k. To bych nebyla já, ani abych já se nezajímala o informaÄní technologii a o poÄítaÄe obecnÄ›. Také jsem dokonce zjistila, že právÄ› díky poÄítaÄi lidé mohou pracovat doma jako home office a nebo také dokonce si mohou vydÄ›lávat peníze, i když tÅ™eba nejsou nÄ›kde zamÄ›stnaní. A to například tím, že budou dálkovÄ› douÄovat studenty, a to dÄ›lat s online verzí.

Vyznáte se v IT?

A Å™eknu vám, že když tohle mi povÄ›dÄ›la moje kamarádka, že také douÄuje online žáky, že si tím dobÅ™e vydÄ›lává, tak jsem byla docela hodnÄ› pÅ™ekvapená. Myslím si, že bych tohle také mohla zkusit. Já mám maturitu ze zdravotního oboru, takže jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo od vÄ›ci, abych také mohla vyzkouÅ¡et své charisma a také douÄovat nÄ›koho. A jak jsem Å™ekla, tak jsem také udÄ›lala. A věřte mi, že mÄ› to velice zaujalo a bavilo mÄ› to, protože uÄení vlastnÄ› byl můj koníÄek. A když se jeÅ¡tÄ› mohu studiem takhle zabývat a jeÅ¡tÄ› si můžu vyuÄováním nÄ›koho vydÄ›lat peníze, tak proÄ bych tohle nemohla dÄ›lat? Myslím si, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří shánÄ›jí nÄ›jaké levné douÄování.

IT je pro všechny.

A tohle jsem právÄ› chtÄ›la být já. PrávÄ› že díky informaÄní technologii se mohou dozvÄ›dÄ›t více informací také o tom, kde a jak můžu vydÄ›lávat peníze a nebo kde a jak mohu nÄ›koho vzdÄ›lávat. Studium mÄ› opravdu hodnÄ› baví, takže proÄ bych si tím jeÅ¡tÄ› nemohla vydÄ›lávat peníze, jenom tak bokem? Napsala jsem si tedy inzerát, že budu vyuÄovat a nebo douÄovat malé dÄ›ti, které chodí maximálnÄ› do Å¡esté nebo sedmé třídy. A takové znalosti do tohoto období mám stoprocentnÄ›, takže si myslím, že bych také mohla uspÄ›t. Sice to není tak moc, jak jsem si myslela, protože mám za mÄ›síc tak dva Äi tÅ™i studenty, ale i tak mi to vynese tÅ™eba Å¡est stovek za mÄ›síc. Podle mého názoru je to skvÄ›lé. 

Back To Top