InformaÄní technologie je tady pro nás lidi taková, aby nám usnadňovala práci, a to nejenom v zamÄ›stnání, ale také ve Å¡kole. Podle mého názoru je opravdu prima, že právÄ› tato informaÄní technologie existuje a že se stále zdokonaluje. Opravdu by to bylo smutné, kdyby tÅ™eba informaÄní technologie zůstala tam, kde je. Tohle by se mi nelíbilo a bylo by to velice nepraktické. Navíc si myslím, že i prodeje poÄítaÄů anebo dalších softwarů a hardwarů by byly opravdu asi na bodu mrazu, kdyby se stala informaÄní technologie nezlepÅ¡ovala. Také si vzpomínám, jak jsem v tom práci jednoho dne mÄ›la veliké problémy, i když jsem mÄ›la vystudovanou Å¡kolu, kde jsem právÄ› se tÅ™ikrát týdnÄ› uÄila i poÄítaÄi a informaÄní technologii, tak z toho byl veliký problém.

Požadujte vždy kvalitní obraz.

Protože jsem stále nerozumÄ›la tomu, co jsem mÄ›la dÄ›lat v práci. Ze zaÄátku to bylo opravdu jednoduché a Å™eknu vám, že tohle jsem také se uÄila ve Å¡kole a také v kurzu, jenomže tohle bylo nÄ›jaké obsáhlé a také více složité, že jsem si s tím nevÄ›dÄ›la rady. Lámalo mi to hlavu. Když jsem potom už si s tím opravdu nevÄ›dÄ›la rady, jak dál postupovat, tak jsem se musela svěřit své nadřízené a potom také svému nadřízenému.

Kvalitní souÄástky do poÄítaÄů.

A ti mi s tím poradili. Oni na mÄ› koukali snad jako na nÄ›jakého blázna, opravdu netuÅ¡ili, proÄ já zrovna tomuhle nerozumím, když mám na to Å¡kolu a už dva roky pracuji v tomto zamÄ›stnání. Já jsem jim Å™ekla, že tohle je sice pravda, ale že tohle je nÄ›co nového, že tomuhle jednoduÅ¡e nerozumím, ale chtÄ›la bych tomu porozumÄ›t a chtÄ›la bych se tohle nauÄit, protože tu práci, kde pracuji, tak mám velice ráda. Já komunikuji s lidmi, a to jsem vždycky chtÄ›la, jenomže informaÄní technologie, mi tohle vÅ¡echno pÅ™ekazila, tak akorát budu doufat, že se to nauÄím a jsem ráda, že můj nadřízený mi zaplatil deset hodin kurzů poÄítaÄů tady u nás ve firmÄ›, takže to snad dopadne opravdu skvÄ›le a já zase budu ve své kůži. 

Back To Top